Інформація для акціонерів

Матеріали загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» пропонує до уваги акціонерів інформацію, визначену чинним законодавством України про акціонерні товариства, цінні папери та фондовий ринок як обов’язкову для розміщення на веб-сайті емітента.